Iaido

Sana iaido ei ehkä ole tuttu suomalaisille. Iaido on judon, karaten, kendon, kyudon ja aikidon tapaan eräs japanilaisen budon muoto, joka kuitenkin eroaa näistä olennaisesti. Iaido on harjoittelua yksin samuraimiekalla eli katanalla. Itse asiassa, yksinkertaistettuna, kysymys on taidosta vetää miekka tupesta.

Iaidon perinteitä ja juuria voidaan seurata hyvinkin kauas Japanin historiaan. Suurin osa iaidon eri koulukunnista/tyylisuunnista pitää iaidon alkuunpanijana samuraita nimeltä Hayashizaki Jinsuke Minamoto no Shigenobu (1546-1621). Lajin juuret ovat kuitenkin vieläkin syvemmälla historiassa.

Käytännössä iaidon harjoittelu pelkistyy ns. katojen harjoitteluun. Kata merkitsee tiettyä ennaltamäärättyä liikesarjaa, jossa harjoitellaan erilaisia liikeratoja miekalla. Jokaiseen liikesarjaan kuuluu olennaisesti neljä osaa : NUKITSUKE – miekan veto tupesta ; KIRITSUKE – lyöntiliike ; CHIBURUI – veren ravistus terästä ; NOTO – miekan palautus tuppeen.

(Lähde Budoviikingit)

Lisääinfoa: www.kendoliitto.net